993kw, Hyogo-ken, Japan

1.13MW in SAITAMA, Japan 2014

14.5MW in Loc. Incoronata Z.I Asi 71122, Foggia, Italy 2011

4MW in Romania 2013

1.6MW in Schalanstedt, Saxony-Anhalt, Germany 2008

18KW in Denmark,2012

24KW in Denmark,2012

14KW Solomon Islands, 2012

768KW in Taichung, Taiwan 2012

800KW in Donori, Italy 2010