KE podniesie minimalne ceny na import chińskich paneli PV

Komisja Europejska ma podnieść minimalną cenę na import chińskich paneli fotowoltaicznych, która jest ustalana na podstawie porozumienia w tej sprawie zawartego między Brukselą i Pekinem w 2013 r., w efekcie prowadzonego wcześniej przez KE dochodzenia antydumpingowego.

Warunki ugody ws. prowadzonego przez Komisję Europejską dochodzenia antydumpingowego zawartej z Chińczykami w 2013 r. zakładały zwolnienie z karnych ceł importowych paneli PV, których cena nie jest niższa niż 0,56 €/W i które nie przekraczają łącznego wolumenu importu określonego na 7 GW. 

Zasady ugody zakładały zarządzanie przez KE corocznej rewizji minimalnej ceny i maksymalnego wolumenu importu, przy czym unijni urzędnicy przy ustalaniu nowych poziomów mieli się kierować bieżącymi danymi z rynku dostarczanymi m.in. przez  Bloomberg New Energy Finance.

Rok temu unijni urzędnicy zdecydowali o obniżeniu minimalnej ceny na import chińskich paneli PV do poziomu 0,53 €/W. Teraz KE ma jednak tą cenę podnieść.

PV Magazine informuje, że w przyszłym miesiącu Bruksela zwiększy minimalną cenę na import chińskich paneli fotowoltaicznych ponownie do poziomu 0,56 €/W. Minimalna cena na import chińskich ogniw fotowoltaicznych ma zostać zwiększona do 0,28 €/W.

Powodem podniesienia ceny ma być m.in. słabnące euro.

Decyzję KE w sprawie minimalnych cen importowych zostały poprzedzone informacjami o niedotrzymywaniu przez wybranych chińskich producentów zasad importu m.in. poprzez reimport dokonywany za pośrednictwem innych krajów, których nie obejmują minimalne ceny importu z Chin.

W ubiegłym tygodniu serwis PV Tech poinformował, powołując się na źródła w Brukseli, że Komisja Europejska chce wykluczyć z tego porozumienia trzech chińskich producentów paneli fotowoltaicznych. Wśród wymienionych firm znalazła się ReneSola, a także Canadian Solar i ET Solar

Kilka dni później o wycofaniu się z zasad importu modułów PV do Unii Europejskiej poinformowała ReneSola.

To może oznaczać nałożenie na import paneli fotowoltaicznych ReneSola wysokich ceł antydumpingowych i antysubsydyjnych, którym nie podlegają panele fotowoltaiczne z Chin spełniające warunki cenowe i ilościowe określone przez Brukselę.

– Po wyjściu z warunków ugody skupimy się na produkcji OEM, poprawie jakości, wyników i kosztów. Ponieważ nie będziemy już objęci regulacjami Komisji Europejskiej, nasi klienci nie będą już dłużej narażani na dochodzenia KE odnoszące się do zakupu naszych produktów. W rezultacie zredukujemy niepotrzebne trudności i niepewność – informuje ReneSola, która w ubiegłym roku sprzedała w Europie 800 MW paneli fotowoltaicznych.